Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją
Judges under pressure - Sędziowie pod presją

Sędziowie pod presją / Judges Under Pressure

Komisja Europejska potrąciła Polsce szóstą transzę kar za brak pełnego wykonania orzeczenia TSUE z lipca ubiegłego roku. [RZECZPOSPOLITA z dnia 27/10/2022]

Rachunek dla Polski za system sędziowskich dyscyplinarek wynosi już 329 mln euro. A licznik nie przestaje bić. [RZECZPOSPOLITA z dnia 28/10/2022]

 

O co tu w ogóle chodzi? Kim jest sędzia Igor Tuleya? Kim są pozostali sędziowie w filmie Kacpra Lisowskiego? Sędziowie, których kompetencje do orzekania zostały zakwestionowane przez polskie władze mimo, iż nie zostali pozbawieni prawa do wykonywania zawodu?

Od 2017 r. trwa w Polsce spór o niezależność polskiego sądownictwa i faktyczność trójpodziału władzy. Upartyjnienie, a tym samym manipulacja i naciski partii rządzącej na sądy powszechne jest więc niepokojącym zjawiskiem naruszającym fundamenty demokracji. Powołanie przez PiS tzw. Izby Dyscyplinarnej – oceniającej? kontrolującej? inwigilującej? – system prawny spotkał się ze zdecydowanym oporem społecznym w Polsce i polityczno-finansowym w Brukseli.

Dokument Kacpra Lisowskiego próbuje zrekonstruować zaistniały stan rzeczy z perspektywy społecznej i emocjonalnej, oddając głos odsuniętym od wykonywania zawodu sędziom. Jest też refleksją na temat wartości etycznych i obsesji kontroli.

 

PROJEKCJE:

27 LIS // 19:30 // KLUB DER POLNISCHEN VERSAGER // GOŚĆ: Kacper Lisowski

28 LIS // 20:00 // FSK – KINO AM ORANIENPLATZ // GOŚĆ: Kacper Lisowski

29 LIS // 17:30 // KLICK-KINO BERLIN

Rok:
2021
Reżyseria:
Kacper Lisowski
Scenariusz:
Kacper Lisowski, Iwona Harris
Występują:
Igor Tuleya, Waldemar Żurek, Sylwia Gregorczyk-Abram, Krzysztof Parchimowicz, Krystian Markiewicz
Czas:
87'